Informacje

01.07.2022

Zmiana stawek za przejazd

Dla pojazdów kategorii 1, 2, 3, 4, 5. ...

więcej

01.07.2022

Zmiana stawek preferencyjnych

Dla płatności automatycznych ...

więcej

21.02.2022

Aplikacja mPay

Nowa forma płatności ...

więcej

22.04.2021

karta Flota Orlen w aplikacjach mobilnych

Od 22 kwietnia 2021 ...

więcej

18.02.2021

Apilkacja IKO (PKO Finat)

Nowa forma płatności ...

więcej

Roboty drogowe

31.01.2023

Utrudnienia od w/w daty

Aby zobaczyć listę utrudnień kliknij "więcej" ...

więcej

firma

o firmie

Spółka powstała w roku 1998 w celu świadczenia usług eksploatacji i utrzymania płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków i działała pod nazwą Stalexport Transroute Autostrada S.A.

Od początku istnienia stanowimy część grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW w Warszawie, tj. Stalexport Autostrady S.A.

W kwietniu 2000 roku uruchomiono płatny odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków z dwoma placami poboru opłat w Mysłowicach i w Balicach, a spółka przejęła jego pełne utrzymanie. Od tej pory świadczy usługi na rzecz koncesjonariusza, obecnie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. http://www.autostrada-a4.pl

W lutym 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki na VIA4 Spółka Akcyjna.

Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000162861, NIP 634-22-98-951, REGON 276194390. Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł wpłacony w całości.


Spółka oferuje najwyższą jakość świadczonych usług w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018.

   

akcjonariusze

Stalexport
Autostrady S.A.

 

Stalexport Autostrady S.A. poprzez firmę

Stalexport Autoroute S. a r.l. z siedzibą

w Luksemburgu - 55% akcji spółki.

Większościowym akcjonariuszem

Stalexport Autostrady S.A. jest

Atlantia SpA z siedzibą w Rzymie.

www.stalexport-autostrady.pl

 

Egis Road
Operation

 

z siedzibą w Guyancourt pod Paryżem we
Francji - 45% akcji spółki.

 

www.egis-group.com

 

ludzie

Ład korporacyjny

Kodeks Etyki

Program zapewniania zgodności

Polityka zapobiegania praktykom korupcyjnym

Informacja o przetwarzaniu danych przez VIA4 S.A.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości VIA4 S.A.

Polityka zapobiegania praktykom korupcyjnym, Kodeks Etyki oraz Procedura zgłaszania nieprawidłowości VIA4 S.A. zostały przyjęte do stosowania w Spółce od dnia 20.09.2022 r.

W przypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie Etyki prosimy o postępowanie zgodnie z Procedurą zgłaszania nieprawidłowości do Specjalisty ds. etyki, wysyłając stosowną informację pocztą elektroniczną na adres:

specjalista-ds-etyki@via4.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Rzecznik ds. ładu korporacyjnego, VIA4 S.A. ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zasad opisanych w Polityce Antykorupcyjnej prosimy o zgłoszenie tego faktu do właściwej Rady Nadzorczej z kopią do Rzecznika ds. przeciwdziałania korupcji, na dedykowany adres email antykorupcja@via4.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Rzecznik ds. przeciwdziałania korupcji, VIA4 S.A. ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice.

bezpieczeństwo i porady

Częste błędy kierowców

W tej części przekazujemy Państwu garść reguł, których stosowanie pozwoli na bezpieczne i wygodne korzystanie z autostrady.
Reguły te oparliśmy o analizę przyczyn wypadków na autostradzie oraz o wizualna ocenę codziennych zachowań kierowców.
Podzieliliśmy je na cztery grupy. Tutaj przedstawiamy "częste błędy kierowców".

 

 • nie przeceniaj swoich umiejętności i możliwości Twojego pojazdu - wiele
  "wypasionych bryk" lądowało na barierach lub w rowie
 • nie "siedź na zderzaku" - jadąc z prędkością 140 km/h przejeżdżamy w ciągu 1 sek prawie 40 m.
  W przypadku konieczności nagłego zahamowania zajmie to nam ok. 5 sek, a droga hamowania
  wydłuży się do co najmniej 150 m. Z tego powodu zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy pojazdami;
  odpowiednia odległość to przynajmniej połowa Twojej prędkości wyrażona w metrach (140 km/h = 70 m)
 • zwolnij podczas deszczu - droga hamowania znacznie się wydłuża
 • staraj się jechać płynnie, dostosowując prędkość do innych uczestników ruchu
 • jedź prawym pasem (u nas nie ma kolein), a lewego pasa używaj do wyprzedzania
 • nie zajeżdżaj drogi - różnice w szybkościach pojazdów na autostradzie bywają bardzo duże.
  Jeśli już decydujesz się na wyprzedzanie, spójrz przynajmniej 2 razy w lusterko i zminimalizuj
  czas wyprzedzania
 • unikaj wyprzedzania jeśli poruszasz się z tylko nieco większą prędkością od pojazdu wyprzedzanego
  (apelujemy o to szczególnie do kierowców TIR-ów)
 • nie traktuj autostrady jako toru wyścigowego

Gdy jedziesz

W tej części przekazujemy Państwu garść reguł, których stosowanie pozwoli na bezpieczne i wygodne korzystanie z autostrady.
Reguły te oparliśmy o analizę przyczyn wypadków na autostradzie oraz o wizualna ocenę codziennych zachowań kierowców.
Podzieliliśmy je na cztery grupy. W tej części porady "gdy jedziesz".

 

 • nie wjeżdżaj niesprawnym pojazdem na autostradę – unikniesz wielu, zazwyczaj kosztownych, problemów
 • jeżeli chcesz się zatrzymać, skorzystaj z parkingów - zatrzymywanie na autostradzie
  jest bardzo niebezpieczne, a poza tym jest zabronione
 • dojeżdżając do korka lub mocno zwalniając, włącz światła awaryjne
 • stojąc w korku pamiętaj o 'korytarzu życia'
 • korzystaj z pasa rozbiegowego – włącz się płynnie do ruchu
 • nie cofaj gdy przejedziesz miejsce gdzie miałeś zjechać
 • patrz częściej w lusterka
 • nie ufaj bezgranicznie urządzeniom bezpieczeństwa w pojeździe
  – testy zderzeniowe przeprowadzane są przy prędkości 50-60 km/h
 • unikaj wyprzedzania pojazdów zimowego utrzymania będących w akcji, tj.
  jadących na sygnale świetlnym

Gdy stoisz

W tej części przekazujemy Państwu garść reguł, których stosowanie pozwoli na bezpieczne i wygodne korzystanie z autostrady.
Reguły te oparliśmy o analizę przyczyn wypadków na autostradzie oraz o wizualna ocenę codziennych zachowań kierowców.
Podzieliliśmy je na cztery grupy. Nasze porady gdy jesteś zmuszony zatrzymać się na autostradzie.

 

 • tylko awaria pojazdu lub wypadek może być powodem zatrzymania się na pasie awaryjnym
  – włącz światła awaryjne i wystaw trójkąt ostrzegawczy 100 m za pojazdem,
 • zgłoś awarię przez najbliższą kolumnę SOS lub na telefon alarmowy 32-7627-333
 • jeżeli jesteś uczestnikiem lub świadkiem wypadku, zadzwoń na telefon alarmowy
  lub na numer 112
 • czekając na pomoc, przejdź za barierkę ochronną,
 • absolutnie nie pozostawaj w uszkodzonym pojeździe - dotyczy to również pasażerów
 • nie chodź po autostradzie

Porady dotyczące placu poboru opłat

Na placach poboru opłat (PPO) również dochodzi do różnych zdarzeń, w tym kolizji.
Aby ułatwić sobie i innym przejazd przez PPO serdecznie radzimy stosować się do poniższych zasad.

 

 • zwolnij wjeżdżając na PPO - obowiązuje 50 km/h
 • kieruj się na otwarty pas poboru opłat sygnalizowany zieloną strzałką
 • czerwony krzyż nad pasem sygnalizuje zamknięty pas
 • staraj się wybrać pas, na którym jest najmniej pojazdów
 • zachowaj szczególną ostrożność przy zmianie pasa ruchu – częste kolizje
 • dojeżdżając do kabiny poboru opłat poproś pasażera (o ile jest to możliwe)
  o przygotowanie środków płatniczych (karta, gotówka, abonament)
 • przelicz resztę lub odbierz kartę, weź paragon
 • zielone światło pozwala opuścić  pas poboru opłat, ale pamiętaj
  że ograniczenie 50 km/h nadal obowiązuje
 • na parking na PPO najłatwiej wjechać ze skrajnych prawych pasów poboru
 • dla bezpieczeństwa klientów place poboru opłat są monitorowane
 • skrajne lewe pasy oznaczone piktogramami:

  przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników elektronicznego poboru opłat oraz videotollingu

co robimy?

Utrzymanie autostrady

UTRZYMANIE AUTOSTRADY

W trosce o bezpieczeństwo
podróżujących autostradą A4 Katowice-
Kraków, nasze codzienne działania mają
na celu zapewnienie właściwego stanu
technicznego i wymaganego stanu
bieżącego utrzymania jezdni autostrady
wraz z poboczami.

utrzymania_autostrady

 

Pobór opłat

POBÓR
OPŁAT

Pobór opłat na autostradzie A4
prowadzony jest w systemie
otwartym, tj. opłaty pobiera się tylko
na placach poboru opłat
istniejących przy wjeździe i zjeździe
z płatnego odcinka (połowa opłaty
na PPO Brzęczkowice, druga
połowa na PPO Balice).

pobor-oplat

 

opłaty

Stawki

kategoria pojazdu opis pojazdu taryfa

stawka

stawka preferencyjna
1 motocykle 1
z rabatem
6 zł -
1 pojazdy samochodowe o dwóch osiach 1 13 zł 10 zł
2 pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co naj-
mniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy
samochodowe o dwóch osiach z przyczepami
2
z rabatem
24 zł 24 zł
3 pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samo-
chodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna
wyposażona jest w koło bliźniacze, z przyczepami
4 pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy
samochodowe o trzech osiach z przyczepami, i pojazdy
samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami
2 40 zł 40 zł
5   pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4 i po-
jazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar,
przekraczają normy określone w przepisach o ruchu
drogowym

 

Formy płatności

 

formy
płatności
za przejazd
autostradą
A4

 • w polskich złotych (PLN),
 • w walucie euro (EUR) - tylko banknoty, reszta wydawana jest w złotówkach,
 • w dolarach amerykańskich (USD) - tylko banknoty, reszta wydawana jest w złotówkach,
 • kartami bankowymi
     Visa
     MasterCard
 • zbliżeniową kartą przedpłaconą - KartA4 lub urządzeniem pokładowym
  elektronicznego poboru opłat - A4Go lub TelePass (więcej informacji – tutaj)
 • videotolling z wykorzystaniem aplikacji Autopay, mFLOTA ORLENSkyCash, IKO (PKO FINAT)mPay oraz SHELL
 • kartami paliwowymi: E100, euroShell, Orlen, Lotos, Routex (Aral, BP, ENI, OMV, Circle K)
 • kartami flotowymi DKV, UTA

Karty bankowe oraz flotowe akceptowane są na wszystkich bramkach.

 

infrastruktura

Place poboru opłat

Płatny odcinek Autostrady A4
Katowice-Kraków posiada dwa
place poboru opłat (PPO).

Jeden zlokalizowany jest w
Mysłowicach Brzęczkowicach,
drugi - przy lotnisku w Balicach.
Obecnie na każdym PPO uruchomione jest po
9 lub 10 pasów w każdym kierunku.
Na każdym PPO znajduje się ponadto
parking wraz z toaletą oraz
miejsce do odpoczynku jak również
Punkt Obsługi Klienta.

 

Obwody utrzymania autostrady

Na płatnym odcinku autostrady
A4 Katowice-Kraków posiadamy
dwa obwody utrzymaniowe.
Podstawowy znajduje się
w Mysłowicach-Brzęczkowicach,
gdzie stacjonują wszystkie
pojazdy bezpieczeństwa oraz
pojazdy letniego i zimowego
utrzymania.
W tym miejscu znajduje się całe
zaplecze logistyczne i maga-
zynowe. Na tym obwodzie zloka-
lizowany jest również magazyn
soli  drogowej, przeznaczonej do
zwalczania śliskości w zimie.
Drugi - mniejszy obwód utrzyma-
nia, zlokalizowany jest
w miejscowości Rudno.
Również i w tej lokalizacji
umiejscowiono magazyn
soli drogowej.

 

Centrum zarządzania autostradą (CZA)

Jednostką, która czuwa przez
całą dobę nad Państwa
bezpieczeństwem jest Centrum
Zarządzania Autostradą (CZA),
które wraz z Patrolem
Autostrady dba by Państwa
podróż była bezpieczna i bez-
problemowa. Zespół doskonale
wyszkolonych pracowników po-
trafi natychmiast zareagować
i opanować nawet najbardziej
nietypowe sytuacje.
Jeśli będziecie Państwo potrze-
bowali pomocy, w każdej chwili
możecie liczyć na profesjonalizm
i fachowość z ich strony.
Problemy związane
z bezpieczeństwem na
koncesyjnym odcinku autostrady
A4 Katowice-Kraków możecie
Państwo zgłaszać przez całą
dobę, telefonicznie, do Centrum
Zarządzania Autostradą pod
numer +48 32 762 73 33.

 

Telefony alarmowe sos

Z telefonów alarmowych proszę
korzystać w sytuacji, w której potrzebujecie
Państwo pomocy, np. w razie awarii pojazdu
oraz w celu przekazania ważnych informacji
do Centrum Zarządzania Autostradą.

Charakterystyczne pomarańczowe kolumny
SOS są umieszczone wzdłuż całego
odcinka koncesyjnego
autostrady A4 Katowice-Kraków,
w odległości co 2 km, po obu
stronach jezdni.

 

Miejsca obsługi podróżnych

Płatny odcinek  Autostrady A4
Katowice-Kraków wyposażony
jest w 4 Miejsca Obsługi
Podróżnych (MOP), po 2 z każdej
strony autostrady.

Na każdym z nich znajdziecie Państwo
stację benzynową, restaurację oraz
parking i toalety. Na MOP-ach
Zastawie, Kępnica oraz Morawica
znajdują się dodatkowo hotele.

 

mapa

Najedź kursorem na węzeł aby zobaczyć szczegóły

kontakt

VIA4 S.A.
ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice
NIP 634-22-98-951

tel. alarmowy +48 32 762 73 33
tel. sekretartat +48 32 762 73 50
fax +48 32 762 73 55

e-mail: office@via4.pl

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Wojtaszyn
tel. 32 76 27 512

e-mail: iod@via4.pl

×
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie.