Informacje

14.02.2024

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z wymianą nawierzchni ...

więcej

11.01.2024

Zmiana stawek za przejazd

Dla pojazdów kategorii 1 ...

więcej

Roboty drogowe

15.02.2024

Utrudnienia od w/w daty

Aby zobaczyć listę utrudnień kliknij "więcej"` ...

więcej

firma

o firmie

Spółka powstała w roku 1998 w celu świadczenia usług eksploatacji i utrzymania płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków i działała pod nazwą Stalexport Transroute Autostrada S.A.

Od początku istnienia stanowimy część grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW w Warszawie, tj. Stalexport Autostrady S.A.

W kwietniu 2000 roku uruchomiono płatny odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków z dwoma placami poboru opłat w Mysłowicach i w Balicach, a spółka przejęła jego pełne utrzymanie. Od tej pory świadczy usługi na rzecz koncesjonariusza, obecnie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. http://www.autostrada-a4.pl

W lutym 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki na VIA4 Spółka Akcyjna.

Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000162861, NIP 634-22-98-951, REGON 276194390. Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł wpłacony w całości.


Spółka oferuje najwyższą jakość świadczonych usług w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018.

   

akcjonariusze

Stalexport
Autostrady S.A.

 

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach - 55% akcji spółki.

Większościowym akcjonariuszem Stalexport Autostrady S.A. jest Mundys SpA z siedzibą w Rzymie.

www.stalexport-autostrady.pl

 

Egis Operations SAS

 

Egis Operations SAS z siedzibą w Guyancourt pod Paryżem we Francji - 45% akcji spółki.

www.egis-group.com

 

ludzie

Ład korporacyjny

Kodeks Etyki

Program zapewniania zgodności

Polityka zapobiegania praktykom korupcyjnym

Informacja o przetwarzaniu danych przez VIA4 S.A.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości VIA4 S.A.

Polityka zapobiegania praktykom korupcyjnym, Kodeks Etyki oraz Procedura zgłaszania nieprawidłowości VIA4 S.A. zostały przyjęte do stosowania w Spółce od dnia 20.09.2022 r.

W przypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie Etyki prosimy o postępowanie zgodnie z Procedurą zgłaszania nieprawidłowości do Specjalisty ds. etyki, wysyłając stosowną informację pocztą elektroniczną na adres specjalista-ds-etyki@via4.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Rzecznik ds. ładu korporacyjnego, VIA4 S.A. ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zasad opisanych w Polityce Antykorupcyjnej prosimy o zgłoszenie tego faktu do właściwej Rady Nadzorczej z kopią do Rzecznika ds. przeciwdziałania korupcji, na dedykowany adres email antykorupcja@via4.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Rzecznik ds. przeciwdziałania korupcji, VIA4 S.A. ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice.

bezpieczeństwo i porady

Częste błędy kierowców

W tej części przekazujemy Państwu garść reguł, których stosowanie pozwoli na bezpieczne i wygodne korzystanie z autostrady.
Reguły te oparliśmy o analizę przyczyn wypadków na autostradzie oraz o wizualna ocenę codziennych zachowań kierowców.
Podzieliliśmy je na cztery grupy. Tutaj przedstawiamy "częste błędy kierowców".

 

 • nie przeceniaj swoich umiejętności i możliwości Twojego pojazdu - wiele
  "wypasionych bryk" lądowało na barierach lub w rowie
 • nie "siedź na zderzaku" - jadąc z prędkością 140 km/h przejeżdżamy w ciągu 1 sek prawie 40 m.
  W przypadku konieczności nagłego zahamowania zajmie to nam ok. 5 sek, a droga hamowania
  wydłuży się do co najmniej 150 m. Z tego powodu zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy pojazdami;
  odpowiednia odległość to przynajmniej połowa Twojej prędkości wyrażona w metrach (140 km/h = 70 m)
 • zwolnij podczas deszczu - droga hamowania znacznie się wydłuża
 • staraj się jechać płynnie, dostosowując prędkość do innych uczestników ruchu
 • jedź prawym pasem (u nas nie ma kolein), a lewego pasa używaj do wyprzedzania
 • nie zajeżdżaj drogi - różnice w szybkościach pojazdów na autostradzie bywają bardzo duże.
  Jeśli już decydujesz się na wyprzedzanie, spójrz przynajmniej 2 razy w lusterko i zminimalizuj
  czas wyprzedzania
 • unikaj wyprzedzania jeśli poruszasz się z tylko nieco większą prędkością od pojazdu wyprzedzanego
  (apelujemy o to szczególnie do kierowców TIR-ów)
 • nie traktuj autostrady jako toru wyścigowego

Gdy jedziesz

W tej części przekazujemy Państwu garść reguł, których stosowanie pozwoli na bezpieczne i wygodne korzystanie z autostrady.
Reguły te oparliśmy o analizę przyczyn wypadków na autostradzie oraz o wizualna ocenę codziennych zachowań kierowców.
Podzieliliśmy je na cztery grupy. W tej części porady "gdy jedziesz".

 

 • nie wjeżdżaj niesprawnym pojazdem na autostradę – unikniesz wielu, zazwyczaj kosztownych, problemów
 • jeżeli chcesz się zatrzymać, skorzystaj z parkingów - zatrzymywanie na autostradzie
  jest bardzo niebezpieczne, a poza tym jest zabronione
 • dojeżdżając do korka lub mocno zwalniając, włącz światła awaryjne
 • stojąc w korku pamiętaj o 'korytarzu życia'
 • korzystaj z pasa rozbiegowego – włącz się płynnie do ruchu
 • nie cofaj gdy przejedziesz miejsce gdzie miałeś zjechać
 • patrz częściej w lusterka
 • nie ufaj bezgranicznie urządzeniom bezpieczeństwa w pojeździe
  – testy zderzeniowe przeprowadzane są przy prędkości 50-60 km/h
 • unikaj wyprzedzania pojazdów zimowego utrzymania będących w akcji, tj.
  jadących na sygnale świetlnym

Gdy stoisz

W tej części przekazujemy Państwu garść reguł, których stosowanie pozwoli na bezpieczne i wygodne korzystanie z autostrady.
Reguły te oparliśmy o analizę przyczyn wypadków na autostradzie oraz o wizualna ocenę codziennych zachowań kierowców.
Podzieliliśmy je na cztery grupy. Nasze porady gdy jesteś zmuszony zatrzymać się na autostradzie.

 

 • tylko awaria pojazdu lub wypadek może być powodem zatrzymania się na pasie awaryjnym
  – włącz światła awaryjne i wystaw trójkąt ostrzegawczy 100 m za pojazdem,
 • zgłoś awarię przez najbliższą kolumnę SOS lub na telefon alarmowy 32-7627-333
 • jeżeli jesteś uczestnikiem lub świadkiem wypadku, zadzwoń na telefon alarmowy
  lub na numer 112
 • czekając na pomoc, przejdź za barierkę ochronną,
 • absolutnie nie pozostawaj w uszkodzonym pojeździe - dotyczy to również pasażerów
 • nie chodź po autostradzie

Porady dotyczące placu poboru opłat

Na placach poboru opłat (PPO) również dochodzi do różnych zdarzeń, w tym kolizji.
Aby ułatwić sobie i innym przejazd przez PPO serdecznie radzimy stosować się do poniższych zasad.

 

 • zwolnij wjeżdżając na PPO - obowiązuje 50 km/h
 • kieruj się na otwarty pas poboru opłat sygnalizowany zieloną strzałką
 • czerwony krzyż nad pasem sygnalizuje zamknięty pas
 • staraj się wybrać pas, na którym jest najmniej pojazdów
 • zachowaj szczególną ostrożność przy zmianie pasa ruchu – częste kolizje
 • dojeżdżając do kabiny poboru opłat poproś pasażera (o ile jest to możliwe)
  o przygotowanie środków płatniczych (karta, gotówka, abonament)
 • przelicz resztę lub odbierz kartę, weź paragon
 • zielone światło pozwala opuścić  pas poboru opłat, ale pamiętaj
  że ograniczenie 50 km/h nadal obowiązuje
 • na parking na PPO najłatwiej wjechać ze skrajnych prawych pasów poboru
 • dla bezpieczeństwa klientów place poboru opłat są monitorowane
 • skrajne lewe pasy oznaczone piktogramami:

  przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników elektronicznego poboru opłat oraz videotollingu

co robimy?

Utrzymanie autostrady

UTRZYMANIE AUTOSTRADY

W trosce o bezpieczeństwo
podróżujących autostradą A4 Katowice-
Kraków, nasze codzienne działania mają
na celu zapewnienie właściwego stanu
technicznego i wymaganego stanu
bieżącego utrzymania jezdni autostrady
wraz z poboczami.

utrzymania_autostrady

 

Pobór opłat

POBÓR
OPŁAT

Pobór opłat na autostradzie A4
prowadzony jest w systemie
otwartym, tj. opłaty pobiera się tylko
na placach poboru opłat
istniejących przy wjeździe i zjeździe
z płatnego odcinka (połowa opłaty
na PPO Brzęczkowice, druga
połowa na PPO Balice).

pobor-oplat

 

opłaty

Stawki

kategoria pojazdu opis pojazdu taryfa

stawka

stawka preferencyjna
1 motocykle 1
z rabatem
7 zł -
1 pojazdy samochodowe o dwóch osiach 1 15 zł -
2 pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co naj-
mniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy
samochodowe o dwóch osiach z przyczepami
2
z rabatem
27 zł -
3 pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samo-
chodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna
wyposażona jest w koło bliźniacze, z przyczepami
4 pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy
samochodowe o trzech osiach z przyczepami, i pojazdy
samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami
2 46 zł -
5   pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4 i po-
jazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar,
przekraczają normy określone w przepisach o ruchu
drogowym

 

Formy płatności

 

formy
płatności
za przejazd
autostradą
A4

 • w polskich złotych (PLN),
 • w walucie euro (EUR) - tylko banknoty, reszta wydawana jest w złotówkach,
 • w dolarach amerykańskich (USD) - tylko banknoty, reszta wydawana jest w złotówkach,
 • kartami bankowymi
     Visa
     MasterCard
 • zbliżeniową kartą przedpłaconą - KartA4 lub urządzeniem pokładowym
  elektronicznego poboru opłat - A4Go lub TelePass (więcej informacji – tutaj)
 • videotolling z wykorzystaniem aplikacji Autopay, mFLOTA ORLENSkyCash, IKO (PKO FINAT)mPay oraz SHELL
 • kartami paliwowymi: E100, euroShell, Orlen, Lotos, Routex (Aral, BP, ENI, OMV, Circle K)
 • kartami flotowymi DKV, UTA

Karty bankowe oraz flotowe akceptowane są na wszystkich bramkach.

 

infrastruktura

Place poboru opłat

Płatny odcinek Autostrady A4
Katowice-Kraków posiada dwa
place poboru opłat (PPO).

Jeden zlokalizowany jest w
Mysłowicach Brzęczkowicach,
drugi - przy lotnisku w Balicach.
Obecnie na każdym PPO uruchomione jest po
9 lub 10 pasów w każdym kierunku.
Na każdym PPO znajduje się ponadto
parking wraz z toaletą oraz
miejsce do odpoczynku jak również
Punkt Obsługi Klienta.

 

Obwody utrzymania autostrady

Na płatnym odcinku autostrady
A4 Katowice-Kraków posiadamy
dwa obwody utrzymaniowe.
Podstawowy znajduje się
w Mysłowicach-Brzęczkowicach,
gdzie stacjonują wszystkie
pojazdy bezpieczeństwa oraz
pojazdy letniego i zimowego
utrzymania.
W tym miejscu znajduje się całe
zaplecze logistyczne i maga-
zynowe. Na tym obwodzie zloka-
lizowany jest również magazyn
soli  drogowej, przeznaczonej do
zwalczania śliskości w zimie.
Drugi - mniejszy obwód utrzyma-
nia, zlokalizowany jest
w miejscowości Rudno.
Również i w tej lokalizacji
umiejscowiono magazyn
soli drogowej.

 

Centrum zarządzania autostradą (CZA)

Jednostką, która czuwa przez
całą dobę nad Państwa
bezpieczeństwem jest Centrum
Zarządzania Autostradą (CZA),
które wraz z Patrolem
Autostrady dba by Państwa
podróż była bezpieczna i bez-
problemowa. Zespół doskonale
wyszkolonych pracowników po-
trafi natychmiast zareagować
i opanować nawet najbardziej
nietypowe sytuacje.
Jeśli będziecie Państwo potrze-
bowali pomocy, w każdej chwili
możecie liczyć na profesjonalizm
i fachowość z ich strony.
Problemy związane
z bezpieczeństwem na
koncesyjnym odcinku autostrady
A4 Katowice-Kraków możecie
Państwo zgłaszać przez całą
dobę, telefonicznie, do Centrum
Zarządzania Autostradą pod
numer +48 32 762 73 33.

 

Telefony alarmowe sos

Z telefonów alarmowych proszę
korzystać w sytuacji, w której potrzebujecie
Państwo pomocy, np. w razie awarii pojazdu
oraz w celu przekazania ważnych informacji
do Centrum Zarządzania Autostradą.

Charakterystyczne pomarańczowe kolumny
SOS są umieszczone wzdłuż całego
odcinka koncesyjnego
autostrady A4 Katowice-Kraków,
w odległości co 2 km, po obu
stronach jezdni.

 

Miejsca obsługi podróżnych

Płatny odcinek  Autostrady A4
Katowice-Kraków wyposażony
jest w 4 Miejsca Obsługi
Podróżnych (MOP), po 2 z każdej
strony autostrady.

Na każdym z nich znajdziecie Państwo
stację benzynową, restaurację oraz
parking i toalety. Na MOP-ach
Zastawie, Kępnica oraz Morawica
znajdują się dodatkowo hotele.

 

mapa

Najedź kursorem na węzeł aby zobaczyć szczegóły

kontakt

VIA4 S.A.
ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice
NIP 634-22-98-951

tel. alarmowy +48 32 762 73 33
tel. sekretartat +48 32 762 73 50
fax +48 32 762 73 55

e-mail: office@via4.pl

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Wojtaszyn
tel. 32 76 27 512

e-mail: iod@via4.pl

×
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie.